Hybride werken

012D26~1

Hybride werken, de nieuwe standaard van ROC Midden Nederland.

Voor het onderwijzend personeel (OP) en het onderwijsondersteunend personeel (OBP) geldt dat sommige taken niet plaats- en tijdgebonden zijn. Veel docenten doen bijvoorbeeld de voorbereiding van de lessen en het nakijkwerk thuis en medewerkers van onze diensten sluiten online aan bij vergaderingen. Dit draagt niet alleen bij aan duurzaamheid, we pakken ten slotte niet meer voor iedere vergadering de auto, ook heeft het een positief effect op onze vitaliteit en werk-privébalans.

Besluit je samen met je manager dat jij een vaste dag of vaste dagen thuiswerkt, ontvang je een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag.