Diverse & inclusieve organisatie

roc_cc_20220407_t8a1549 - kopie

Als grootstedelijk ROC bieden we kansen voor iedereen, dus ook voor onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen ROC Midden Nederland welkom, veilig en zichzelf voelt. We willen de meerwaarde van iedere medewerker benutten om vanuit eigen kracht en talent een positieve en productieve bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategie en ambities van ROC Midden Nederland.

Met onze colleges en diversiteit aan opleidingen is ROC Midden Nederland een afspiegeling van de maatschappij. Elke student brengt eigen levenservaring en een unieke set van talenten, kennis en vaardigheden mee. Daarom streven wij naar een divers personeelsbestand op het gebied van talenten, leeftijd, hobby’s, afkomst, karakter, voorkeuren, geloof en ervaring zodat wij samen kunnen bijdragen aan het succesvol opleiden en ontwikkelen van onze studenten.

Participatiebanen

We willen dat medewerkers met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt zich ook welkom voelen binnen ROC Midden Nederland. Wij geloven dat zichtbare deelname van deze groep medewerkers, stimulerend en motiverend kan werken voor onze studenten en medewerkers. Naast dat we geloven in de kracht van een inclusieve organisatie hebben we ook een verantwoordelijkheid gekregen van de overheid om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben. ROC Midden Nederland wil een voorbeeldfunctie vervullen vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We werven actief nieuwe medewerkers die tot de doelgroep behoren. We beseffen dat het maatwerk is en kijken per kandidaat hoe we een passende functie kunnen creëren. Daarnaast kijken we naar ontwikkelkansen en opleidingsmogelijkheden om verdere groei binnen de organisatie te faciliteren. 

We kiezen er bewust voor om een centraal aanspreekpunt te hebben voor zowel externe als interne partijen om zo tot waardevolle matches te komen. Matthijs van Hoek is binnen ROC MN de projectleider hiervoor.

Meer weten? Neem contact op via m.vanhoek@rocmn.nl.

Matthijs van Hoek – Projectleider Participatiebanen