Stages

roc_t8a0875_hr_adobergb_cc

ROC Midden Nederland is een officieel door het ministerie van OCW erkende opleidingsschool in het MBO van Nederland. Opleidingsscholen zijn partnerschappen tussen lerarenopleidingen en scholen (po-vo-mbo) waarin o.a. gezamenlijk het stageprogramma wordt ontwikkeld. ROC Midden Nederland heeft sinds vele jaren een intensief partnerschap met Instituut Archimedes van Hogeschool Utrecht. Meer weten over stages bij ROC Midden Nederland?

Stage vacatures

Voor de HU studenten: onze DIO-vacatures zijn te vinden op de pagina ‘On Stage’ van de HU (account verplicht).

Voor de studenten van andere hogescholen in de richting van lerarenopleiding in ICT, technische beroepen, Nederlands en (bedrijfs)economie: mail naar Rosanne Koops (Coördinator Opleiden in de School) voor beschikbare vacatures.

Wil je rechtstreeks contact opnemen met de schoolopleider van een specifiek college waar je graag wilt stagelopen, neem dan contact op met: 

Hoge kwaliteit opleidingsschool

ROC Midden Nederland is in het bezit van het Keurmerk Opleidingsscholen dat binnen de regio Midden Nederland wordt gehanteerd. Voor studenten van de lerarenopleiding betekent dit dat de organisatie van de stage en de begeleiding en beoordeling van goede kwaliteit is. En dat blijkt uit diverse enquêtes: alle werkplekbegeleiders van ROC Midden Nederland zijn opgeleid en gecertificeerd, en worden, net als de stage, door de HU-studenten hoog gewaardeerd.

Beroepsproducten en DIO talentprijs

Eén van de doelen van de Opleidingsschool is dat de student op een onderzoekende en kritische wijze leert werken aan onderwijsverbetering. Dit doet een DIO door drie keer in de opleiding een beroepsproduct te ontwikkelen. Dit is een lessenserie of training die relevant is voor het team, de afdeling, een college of voor ROC MN in brede zin, en die aansluit bij actuele en gefundeerde kennis. Ook reikt ROC Midden Nederland elk jaar de prijs uit voor het meest innovatieve beroepsproduct, ontwikkeld door een docent in opleiding. Doel hiervan is om te laten zien welke onderwijsinnovaties studenten realiseren. In het filmpje hiernaast zie je onze winnares 2021 Anna van Vliet. Haar beroepsproduct gaat over: 

‘Hoe kunnen wij als docenten studenten begeleiden in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld’?

Werkplekleren docenten in opleiding

We onderscheiden drie rollen in de opleidingsschool:
  • Schoolopleider: doet de algemene coördinatie van het Werkplekleren, matcht de student en de werkbegeleider en voert de regie over het begeleidingsproces.
  • Instituutsopleider: begeleidt de student vanuit Instituut Archimedes.
  • Werkplekbegeleider: begeleidt de student op de leerwerkplek, maakt deze wegwijs, observeert lessen en voert wekelijks een begeleidingsgesprek.
Studenten in klaslokaal