Beleid & Dienstverlening

dienst2024sairajos

Meer dan onderwijs alleen

Er is niets mooiers dan jonge mensen helpen zich te ontwikkelen, tot succesvolle professionals. Tot de makers van de samenleving. Dit doen we met de docenten, het management en de verschillende diensten. We hebben elkaar nodig om succesvol te zijn en onze diensten leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Binnen ROC Midden Nederland hebben we de volgende diensten:

Verzorgt de ondersteuning van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het voert regie op zorgvuldige besluitvormingsprocessen, inclusief borging van medezeggenschap en participatie van de studenten (Centrale Studentenraad) en medewerkers (Ondernemingsraad).

Is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het onderwijs. Het gaat hierbij om het stroomlijnen en inrichten van een aantal ROC Midden Nederland-brede onderwijsprocessen, zoals: instroom, examinering/diplomering, onderwijsplanning, BPV en studentbegeleiding. Op alle onderwijslocaties zijn teams werkzaam, die deel uitmaken van het Onderwijsserviceteams (OST’s), de Onderwijsplanningsteams (OPT’s) en het Examenbureau.

Het werkveld van het Facilitair bedrijfstrekt zich uit van aanbestedingen tot bouwprojecten en van werkplekbeheer tot zorgen voor veiligheid. Kortom, voor vrijwel alles op of voor de locaties geldt: wij regelen het. 

Een business controller van Finance, Planning & Control (FPC) kan alles vertellen over besturing en besteding van de financiële middelen. De administratie verwerkt de financiële stromen. Compliance weet alles over relevante wet- en regelgeving en project control beheerst onze projecten. 

Dienst ICT en Informatiemanagement verzorgt de ICT-, data- en informatievoorziening binnen ROC MN voor studenten, medewerkers, ouders en BPV-bedrijven. De achterliggende IT-systemen en informatievoorzieningen maken het onderwijs mogelijk. Hierbij is aandacht voor veiligheid van gegevens en systemen, kostenefficiëntie en flexibiliteit.

Met aansprekende verhalen, foto’s en video’s op onze kanalen tonen collega’s van Marketing & Communicatie (M&C) dagelijks de beste kant van ROC MN. Ook zetten zij zich in voor het werven van studenten en helpen zij met vragen over studiekeuze. Intern staat M&C collega’s bij met advies, cijfermatige onderbouwing en communicatiemiddelen.

Dienst Personeel & Organisatie (P&O) houdt zich in de volle breedte bezig met in-, door- en uitstroom van (nieuwe) medewerkers. Van een welkom indiensttreding, het faciliteren van (strategische) ontwikkeling van al onze medewerkers via de ROC Academie tot een soepele personeels- en salarisadministratie. 

Realiseert passende ondersteuning voor studenten die extra begeleiding nodig hebben. Het CvS beschikt over specialistische kennis en vaardigheden om onderwijsteams te ondersteunen bij passend onderwijzen en het participeert in alle supportteams. Experts van het CvS geven praktische handelingsadviezen aan studenten met (complexe) ondersteuningsbehoeften.

De dienst Onderwijs & Innovatie ondersteunt colleges, onderwijsteams en diensten bij onderwijsontwikkeling en -innovatie. De strategische onderwijspartners zijn hiervoor de schakel; zij zijn verbonden aan één of meerdere colleges en hebben ROC Midden Nederland-brede portefeuilles. Bijvoorbeeld Passend onderwijzen en Leven Lang Ontwikkelen.

Waar je ook werkt in het mbo, je hebt altijd een betekenisvolle baan.

Bij ons kom je te werken in een solide organisatie die constant in beweging is. Als onderwijsinstelling staan we midden in de samenleving, de beroepspraktijk omvat namelijk bijna alle richtingen en we bewegen continu mee met de ontwikkelingen in de maatschappij. We hebben nauwe banden met het bedrijfsleven en leveren impactvolle bijdragen aan verschillende projecten. De verschillende afdelingen binnen ROC Midden Nederland staan voor elkaar klaar om samen voor het beste resultaat te zorgen. Onze diensten hebben allemaal hun eigen specialisme en expertise en door de onderlinge samenwerking wordt hier optimaal gebruik van gemaakt.

Enthousiast geworden en nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jou binnen de diensten van ROC Midden Nederland? Bekijk hier ons actuele vacatureoverzicht of maak een jobalert aan!