Sterk in je werk

dienst2024mariawillem

Wat kun je doen om sterker in je werk te staan? Als ROC Midden Nederland zetten we in op duurzame ontwikkeling en werkplezier. In nauwe samenspraak met de OR en op basis van input van medewerkers hebben we een werkdrukplan en een actieplan gemaakt. Hierin zijn ook de opgedane ervaringen met het (verplicht) thuiswerken vanwege covid19 verwerkt. Basis van het werkdrukplan is positieve gezondheid. Het uitgangspunt bij positieve gezondheid is dat niet alleen je fysieke toestand telt, maar ook het welzijn dat je ervaart. Iedereen kan zelf bepalen wat hij of zij belangrijk vindt, en de bronnen aanboren die je nodig hebt om gezond te blijven. Daarmee pak je dus zélf regie! Als ROC Midden Nederland is onze ambitie om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te verhogen door activiteiten en faciliteiten aan te bieden die gericht zijn op duurzame ontwikkeling en werkplezier. We nodigen iedereen uit om gebruik te maken van de activiteiten en de faciliteiten die er nu al zijn. En ook van de verschillende nieuwe activiteiten en faciliteiten die in de loop van het komende jaar van start gaan.

We organiseren deze faciliteiten en activiteiten rond vier samenhangende speerpunten: 

HOE BLIJF JIJ STERK IN JE WERK?

Op basis van de opgedane kennis over wat bij medewerkers energie kost en wat energie geeft, is in kaart gebracht wat je als medewerker kunt doen om sterker in je werk te staan. Dit geldt voor zowel het onderwijzend als het onderwijsondersteunend personeel. Omdat iedereen verschillend is, bieden we activiteiten en faciliteiten aan waaruit je zelf kiest wat je aanspreekt of wat je verder kan helpen. Daarmee pak je als medewerker zélf de regie. Hieronder zie je wat we momenteel al aanbieden en waar we aan werken om hier de komende jaren gerichte activiteiten of faciliteiten op aan te bieden.

Vitaliteit & gezondheid

Leren & Ontwikkelen

Loopbaan & Mobiliteit

Werk & Organisatie

Wat heb ik nodig om gezond aan het werk te blijven?
Jouw gezondheid is belangrijk, zowel op je werk als privé. Het uitgangspunt bij positieve gezondheid is dat niet alleen jouw fysieke toestand telt maar ook het welzijn dat je ervaart.

Hoe kan ik mezelf blijven ontwikkelen?
Leren en ontwikkelen zit in het hart van onze organisatie. Niet alleen voor de student, maar ook voor jou vinden we het belangrijk dat er alle ruimte is om te
leren en ontwikkelen.

Wat is de volgende stap in mijn loopbaan?
Als onderwijsinstelling zijn we altijd in beweging. Ook voor jou als medewerker is het belangrijk om inzicht te hebben in je eigen loopbaan.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn voor mij relevant?
Als jij jouw werk prettig georganiseerd hebt, dan wérkt het gewoon lekkerder. Hiervoor hebben we regelingen waar je gebruik van kunt maken.